PL | EN

Warsztaty edukacyjne

Mili Goście!
Jedną z głównych misji Domu Legend jest edukacja historyczna różnych grup wiekowych oraz rozwój ich kreatywności. Właśnie dlatego zapraszamy Państwa na organizowane przez Dom Legend  zajęcia edukacyjne. Takie i inne atrakcje dla dzieci w Toruniu znajdziecie w Domu Legend.
 
 

LEGENDARNE WARSZTATY DLA DZIECI

 

Narodziny legendy -
– poznaj a zrozumiesz!

 

Zdefiniuj pojęcie legendy. Nadaj jej właściwe cechy i w prosty sposób rozpoznaj bardziej skomplikowane mechanizmy jej działania.

Rozbij legendę na czynniki i poddaj przemianom, jakim nieraz ulegała na przestrzeni wieków.

Wykreuj swoją legendarną postać. Obdarz ją atrybutami i indywidualnymi zachowaniami, by uczynić z niej bohatera własnej, niepowtarzalnej opowieści.

NARODZINY LEGENDY – POZNAJ A ZROZUMIESZ to warsztaty ukierunkowane na samodzielną i zespołową kreację świata przedstawionego oraz pomysłowość jego uczestników.

Poprzez nowoczesne metody kształcenia i wychowania aktywizują oraz skłaniają do refleksji i co najważniejsze, wszystkich nas czynią aktorami samodzielnie stworzonych opowieści, ściśle jednak powiązanych z lokalnymi dziejami Torunia.

Rozbudzenie tożsamości regionalnej, nieograniczona fantazja i teatralność – tak rodzą się legendy!

 

Uczestnicy: klasy 4-6 szkół podstawowych, maksymalnie 30 osób.

Czas: 90 minut.

Cena: 400 zł.

Wyróżniki: teatralność i kreacja.

 

 

 

Kopernikowy przewrót głowy

 

Poznajcie Mikołaja Kopernika, jego życie i wielkie odkrycia, wędrując toruńskimi, i nie tylko, traktami sławnego uczonego!

Zaprawieni w legendarnych bojach animatorzy i dydaktycy odczarują nie tylko astronomiczne, ale i pozostałe naukowe definicje, czyniąc je bardziej przystępnymi i przyjaznymi.

KOPERNIKOWY PRZEWRÓT GŁOWY to warsztaty oparte na interakcji, które zaowocują nie tylko pogłębioną wiedzą, lecz będą również formą intensywnego treningu interpersonalnego.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod kształcenia uczestnicy warsztatu pozyskają szereg nowych informacji i ciekawostek, również z codziennej, pozanaukowej strony, wykorzystując je ponadto w praktyce.

Nazwisko Kopernika oraz pojęcia z Układu Słonecznego nie będą już tak odległe i kojarzone z nudą, lecz żywsze i bliższe niż kiedykolwiek. Wszak chodzi o PRZEWRÓT!

 

Warsztat edukacyjny przygotowany jest w dwóch wariantach:

1.

Uczestnicy: klasy 1-3 szkoły podstawowej, maksymalnie 30 osób.

Czas: 60 minut.

Cena: 350 zł.

2.

Uczestnicy: klasy 4-6 szkół podstawowych, maksymalnie 30 osób.

Czas: 90 minut.

Cena: 400 zł.

 

Wyróżniki: edukacja i zabawa.

 

 

 

Tajemnice średniowiecznego miasta

 

Budowniczowie i odkrywcy! Rozpoznajcie tajemnice dawnej architektury gotyku!

Przenieście się w czasy świetności średniowiecznego miasta Torunia. Rozszyfrujcie funkcje, jakie pełniły jego imponujące budowle z czerwonej cegły oraz sposoby, w jaki służyły mieszkańcom hanzeatyckiego grodu.

Podczas 45-minutowego spaceru po Starym Mieście dzieci pod okiem przewodnika - animatora rozpoznają tajniki stylu gotyckiego, którego doskonałymi przykładami szczyci się Toruń. Odwiedzą ratusz, kupiecką kamienicę, bramę, basztę i mur obronny, a także kościół i spichlerz.

Po powrocie do Domu Legend, w trakcie warsztatu plastycznego, młodzi odkrywcy zaprojektują własne gotyckie gmachy inspirując się formą wcześniej poznanych budowli.

Zapraszamy!Uczestnicy: klasy 2-4 szkoły podstawowej, maksymalnie 26 osób.

Czas: 90 minut.

Cena: 450 zł.

Wyznaczniki: edukacja i tworzenie. 

 

Warsztaty realizujemy w okresie od 1 września 2017 do 15 kwietnia 2018.

Rezerwacje dla grup szkolnych przyjmujemy cały rok. Zapraszamy!

 

 

Dom Legend Toruńskich | email: biuro@domlegend.pl | tel: 566 210 714
ul. Szeroka 35 | 87-100 Toruń | woj. kujawsko-pomorskie